תקנון האתר

תקנון האתר

תנאי השימוש באתר / תקנון :

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

תקנון זה יחול על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין חברת גולדפוקס בע”מ , לכל דבר ועניין.

גלישה בחנות ו/או רכישת המוצרים ו/או שירותים המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון .

חשוב:


1. הקניה באתר תתבצע בכרטיסי אשראי בלבד. 

2. המוצר יישלח על ידי האתר.

3. אין לבצע איסוף עצמי.

4. משלוחים ליישובים הנמצאים מחוץ לקו הירוק או יישובים מרוחקים עשויים להיות מחויבים בתשלום מיוחד בהתאם לסוג המוצר ומשקלו.

5. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.


הליך המכירה:

1. החנות תציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

2. השלמת הליך המכירה מותנה בחיוב העסקה ע”י החנות, במידה והמוצר לא זמין במלאי / או אינו ניתן למכירה החנות תעדכן את הלקוח.

3. הקשת פרטי הלקוח מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל”מבצע פעולה”.
לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.

4. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העיסקה ע”י חברות האשראי.

5. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה לנכונות הפעולות.

6. במידה ולא אושרה העיסקה ע”י חברות האשראי או שהלקוח לא סיים את ביצוע הרכישה עם מלוא הפרטים לא ייחשב הדבר למניין הימים באשר למועדי המשלוח, באם לא פעל הלקוח להשלים את הפרטים החסרים החנות אינה מתחייבת לשמור עבורו את הפריט המוזמן.

מדיניות ביטול הזמנות:

1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק).

2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק ישירות מול החברה.

3. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בהתאם להוראות החוק.

4. באם בוצעה כבר העסקה בחברת האשראי, יחוייב הלקוח בעמלת חברת האשראי עבור העסקה ועבור ביטולה, בנוסף לאמור לעיל.

5. באם סופק המוצר ללקוח, חלה על הלקוח חובת החזרת המוצר אל החברה דרך אחת מעמדות השירות.

    מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.

6. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח, לפי המחירון המצוין. גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר. יצויין,כי חיוב דמי המשלוח בעת ביטול עסקה יחול גם במידה והמשלוח ניתן חינם ע”י החברה. כמו כן במידה והחברה תזדקק למשלוח נוסף להחזרת המוצר אליה, יחוייב הלקוח גם  בעבור המשלוח החוזר.

7. החברה תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה גם במקרים בהם הלקוח השלים את העסקה, במקרים הבאים:

–   נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
–   אם נתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
–   במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

8. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההזמנה.

9. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית החברה לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

10. יצויין, כי במידה וטעה הלקוח ברישום אחד מהפרטים, ובמיוחד ברישום כתובת דואר האלקטרוני ו/או מספר טלפון ליצירת קשר, החנות תהיה פטורה מלהודיע ללקוח על ביטול עסקה וכדומה

11. החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי,  לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

אספקת המוצרים:

1. החברה תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך 7 ימי עסקים, אלא אם צויין מפורשות אחרת.

2. החברה תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.


    החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

–  כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב יחרום ונזקי טבע.
–  שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
–  כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית, וישובים אשר נמצאים מעבר לקו הירוק, וכן ישובים מרוחקים, החברה תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל

    וזאת בתיאום מראש עם הלקוח ועם החנות. או  לחילופין, החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה, ולהודיע על כך ללקוח.

4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

5. יום ביצוע ההזמנה אינו נחשב בספירת ימי העסקים.

6. הזמנות שיבוצעו לאחר שעות פעילות מחלקת האינטרנט, וכן הזמנות שיבוצעו לאחר השעה 15:00, יחושבו כהזמנות שבוצעו ביום העסקים שלאחריו.

7. יום אשר החברה תהיה סגורה מכל סיבה שהיא, בין אם תהיה סגורה כל היום ובין בחלקו, לא תיחשב ליום עסקים.

8. החברה אינה מתחייבת להודיע ללקוחות מראש על ימים בהם תהיה סגורה.

דמי משלוח:

1. המשלוח הרגיל יינתן חינם ללא תוספת תשלום ע”י הלקוח בהתאם לתקנון.

2. במידה ונגבה דמי משלוח הן יכללו במסגרת התשלום בגין המוצר.

שירות לקוחות:

1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ”ב ניתן לפנות ל2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות
    בטלפון: 02-6458933 שלוחה 3
 או בדואר אלקטרוני: a@goldfox.co

2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות
    בטלפון: 02-6458933 שלוחה 3
 או בדואר אלקטרוני: a@goldfox.co

3. נציגי החברה ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

4. במקרה של תקלה יש לגשת לאחת מעמדות השירות המפורטים באתר.

אבטחת מידע :

1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.
העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת.

2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר וכן לא להעביר לצד ג’ אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

כללי:

1. הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

    מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החברה.

3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר , שלא על פי תקנון זה,

    תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

4. החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

5. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקת ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

6. אייקונים (ICONS) וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של החברה.

7. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החברה.

8. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

9. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה.

What's the password?

התחברות

Play Video

שותפות איתנו

האם אתה רוצה למכור את המוצרים שלנו בחנות שלך או בחנות מקוונת?

*לקוח נכבד! נאשר עסקים או לקוחות מסחריים בלבד. בתקווה להבנה